Data Collection and Measurement Program

Pokročilá služba

Získejte odborný přehled o tom, co měřit v otázce zdraví a pohody.

 

Identifikace a implementace validních metrik na míru společnosti s ohledem na počet zaměstnanců, dostupnost dat, zdrojů dostupných pro hodnocení programu management zdraví v sedmi oblastech: finanční metriky, dopad na zdraví, účast, spokojenost, organizační podpora, produktivita a výkon, hodnota investice.

 

Zaměřeno na: organizaci a pracovníky

 

Cíle: 

  • Jasná představa o tom, co, proč a jak měřit v dlouhodobém

    horizontu.

  • Proces sběru a vyhodnocování dat na pracovišti.

  • Vhodné metody, načasování, typy dat ke sběru a jejich využití

    k plánování programů.

  • Návrhy k motivačnímu systému zapojení zaměstnanců.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin