ZDRAVÍ A POHODA VAŠÍ SPOLEČNOSTI A ZAMĚSTNANCŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Pohoda na pracovišti. Zdraví zaměstnanci. Nejlepší volba pro Vaši prosperitu.

O nás

Jsme jedna z prvních českých odborně-specializovaných společností, která do pracovního prostředí navrhuje a zavádí lidské a digitální nástroje, metody dobré praxe a programy podporující celkové tělesné, duševní a sociální zdraví a pohodu ve všech dimenzích. Naším cílem je komplexně, strategicky a systematicky zlepšovat pracovní podmínky českého firemního prostředí.

S více než 10letými zkušenostmi ve vysoce zátěžových podmínkách se zaměřujeme především na měřitelnost efektivity zavedených postupů a řešení, a dlouhodobou udržitelnost v péči o zaměstnance tak, aby Vaše společnost prosperovala na všech úrovních.

Mít zdravé, stabilně vyladěné zaměstnance a talenty, kteří jsou motivovaní, velmi loajální, vysoce angažovaní, produktivní a skutečně spokojení ve Vašem pracovním prostředí bez zbytečných fluktuací, krizí a burn-outů, je pro Vás díky našemu týmu reálný a dosažitelný cíl.

Naše postupy jsou založené na odborné metodice optimalizované pro české firemní prostředí. Klademe důraz na zavádění osvědčených Health and Thriving Workplace Standards HTW pro zdravé a prosperující pracoviště.

Mise

Naším posláním je:

  • Kontinuálně zlepšovat zdraví, spokojenost a pohodu zaměstnanců s velkým dosahem a měřitelným dopadem, včetně jejich loajality, motivovanosti a retence.

  • Poskytnout firmám nástroje a vedení v komplexnější a individualizovanější péči o zaměstnance.

  • Vytvářet strategické a na důkazech založené standardy a postupy v péči o zdraví a pohodu zaměstnanců v českém pracovním prostředí.

Hodnoty

V našich hodnotách klademe v rámci spolupráce s klienty i uvnitř naší organizační kultury důraz na:

  • Kvalitu, nikoliv kvantitu; komplexnost s velkým dosahem, nikoliv izolované aktivity, a ověřené postupy.

  • Lidskost, férový přístup, otevřenou komunikaci, spolehlivost a vysokou zodpovědnost.

  • Zakládáme si na individualizovaném přístupu zaměřeném na potřeby klienta a jeho zaměstnanců s podporou investic do lidského kapitálu.
    Hodnota lidského zdraví a pohody při práci je pro nás stěžejní na všech úrovních a v každém pracovním prostředí.

Vize

Stát se strategickým partnerem v péči o zdraví a pohodu organizací a zaměstnanců s nadstandardně specializovanými a na důkazech založenými službami, a vytvářet komunitní síť firem s certifikací kvality Zdravého a prosperujícího pracoviště dle metodologie THRIVEE.

Narušení pohody pracovníků Vás může stát více, než zatím tušíte…

Každý zaměstnavatel by měl být vybavený nástroji na identifikaci a měření nákladů spojených s absenteismem, fluktuací, sníženou produktivitou a přetížeností v důsledku stresu. Včetně měření návratnosti a hodnoty investic ROI a VOI u nových nebo zavedených programů.

Devět z 10 pracovníků ve věku 30 let zažilo potíže s duševním zdravím.

Výskyt duševních potíží u dospělé populace vzrostl v Česku téměř na

30%

Narušení duševní pohody, absence a presenteism stojí
malou firmu 
o 50 zaměstnancích ročně 1,3 mil. Kč v přímých i nepřímých nákladech.

20 až 30 %

ročních nákladů společností na zdravotní péči je vynaloženo na zaměstnance s 10 ovlivnitelnými rizikovými faktory.

50 % nákladů na duševní problémy zaměstnance tvoří nepřímé náklady ve smyslu snížení produktivity.

Každý pátý pracovník v České republice je ohrožený vyhořením (rostoucí trend o 10% za
4 roky).

1 epizoda pracovní neschopnosti z důvodů nemocí souvisejících se stresem v průměru 
101- 163 pracovních dní = náklady

497 926Kč – 800 000Kč

pracovník

Naše služby využijete, ať jste malá, středně velká nebo velká společnost.

THRIVEE Portfolio nabízí služby pro podniky a organizace nezávisle na jejich velikosti. Podle velikosti, úrovně pokročilosti a potřeb Vás i Vašich zaměstnanců uzpůsobujeme strategie a postupy na míru Vaší společnosti.

Organizace se na nás obrací nejčastěji v těchto případech

Posílení firemního brandu a unikátnosti v přilákání a retenci nových talentů. Zvýšení produktivity, spokojenosti, motivovanosti, týmové pospolitosti.

Vytvoření obchodního případu pro strategické investice do zdraví a pohody.

Posilování dlouhodobé odolnosti zaměstnanců. Získání lepších znalostí o tom, jak lze v pracovním prostředí posilovat pohodu i celkové zdraví.

Rozvíjení firemní kultury vyznávající hodnotu a investice do lidského kapitálu (human-centered approach).

Snížení dopadů pracovně-stresové zátěže, redukce příznaků duševních potíží a prevence rozvoje negativních zdravotních důsledků u Vašich zaměstnanců.

Případ od případu 

Víme, že jste jedineční, a že prostředí i lidé ve Vaší společnosti jsou specifičtí.

Naše služby jsou svým pojetím také specifické. Po odborném posouzení je proto uzpůsobujeme tomu, co bude nejlépe z dlouhodobého pohledu fungovat na Vašem pracovišti.
Pro lepší představu se podívejte na některé z našich Případových studií.

Proč si vybrat nás?

Péče o zdraví a pohodu jako měřitelný, strategický cíl pro decision-making a insight management.
Klademe důraz na komplexní provázanost služeb prevence, měření, monitoringu a intervencí.
Pomůžeme Vám nejen s návrhem programů pro zaměstnance, ale i s jejich implementací a kontinuální evaluací.
Odborné evaluace a situační analýza – zaměříme se na oblasti, které skutečně potřebujete řešit.
Efektivní zacílení – není třeba plýtvat zdroji na benefity nebo pracovníky, kteří je nepotřebují, nechtějí nebo nevyužívají.
Pozitivní návratnost a hodnota Vašich investic do zdraví a pohody – dlouhodobé a ověřitelné výsledky.

Neplýtváme Vašimi zdroji.
Volíme cesty, které Vám ušetří peníze.

Poskytujeme Vám vedení v krátko-středně-dlouhodobém horizontu, stanovujeme dílčí cíle, které jsou měřitelné.
A ANO, můžete si nás dovolit. Investice do pohody zaměstnanců paradoxně nemusí stát mnoho peněz, když je správně zvolená a zacílená.

Jsme součástí

Mezinárodní sítě COPSOQ International Network

Spolupracujeme s

Reference spokojených a pohodou naladěných klientů

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci:

,,Spolupráce s InnoveMind byla významná pro praktický rozvoj kolegů v rámci pozitivního a proaktivní vedení v oblasti přístupu k zaměstnancům a k jejich větší spokojenosti. CEO Michaela Houdková nám ukázala nejen hluboké porozumění problematice péče o pohodu a zdraví na pracovišti, ale také schopnost převést tuto teorii do praktického rozvoje v naší organizaci. Doporučuji InnoveMind organizacím, které chtějí zlepšit své pracovní prostředí a dosáhnout dlouhodobého úspěchu v oblasti péče o zaměstnance.“

Ing. Alena Kábová Vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů

Gappex s.r.o.

Na tom, aby se všichni v týmu SmartFP – webová platforma cítili co nejvíce v pohodě nám opravdu záleží. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s firmou InnoveMind, se kterou zvyšujeme odolnost našich zaměstnanců vůči stresu a pomáháme jim lépe reagovat na pracovní i osobní výzvy. Přesto, že jsme ,,ajťákovská firma, přístup Michaely Houdkové, která si nás získává svými schopnostmi nenásilné a vřelé komunikace, pomohl přirozeně a i s nadšením zapojit naše pracovníky do psychologických workshopů a nácviků, a spolupráce sklízí pozitivní zpětnou vazbu. Velké díky INNOVEMIND s.r.o. za všechnu pomoc, kterou nám poskytujete! Vaše práce je skvělá!

Romana Petráňová Marketing and HR Specialist

Pipette&Chart s.r.o.

We have had the privilege of establishing a fruitful partnership with Innovemind across multiple domains, encompassing founder matching, team performance enhancement, and well-being programs, as well as leadership skills development content. Furthermore, Innovemind has consistently proven to be our trusted expert consultant for conducting evidence-based assessments in the fields of mental health, health innovation, and technology ethics.

We hold in high regard not only Innovemind’s profound domain knowledge and proficiency but also their unwavering commitment to a customer-centric and consistently professional approach. Their contributions have been instrumental in our organization’s success, and we look forward to continuing our collaboration with them.

Vladimir Rassushin Co-Founder and Managing Partner

Nemusíte rozumět zdraví a pohodě svých pracovníků. Od toho jsme tady my.

Rádi se s Vámi setkáme a navrhneme Vám, co vidíme jako nejlepší strategii pro Vaše pracoviště. 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin