Health&Thriving KONCEPT 

Koncept Zdravého
a prosperujícího pracoviště.

Pracoviště je vhodným prostředím pro programy na podporu zdraví, pohody a prevenci nemocí.

Účinné programy a politika zdraví na pracovišti může snížit zdravotní rizika a zlepšit kvalitu (pracovního) života českých pracovníků.

,,Hezké kanceláře a vysoký plat dávno nestačí k tomu, abyste se na pracovišti cítili skvěle. Když máte v práci opravdu skvělé prostředí, fajn lidi a pohodovou atmosféru, kde se o Vás zajímají, starají, podporují Vás a záleží jim na tom, jak se Vám daří, chcete tam být a naplno tam využívát svůj produktivní čas. A pokud tomu tak není? Trpíte Vy i Vaše zdraví.“

Individuální pojetí zdraví? Dávno přežitý mýtus.

Zdraví dávno není individuální záležitostí pouze zaměstnance. Negativní zdravotní faktory mají dopady nejen zaměstnavatele, ale i celou společnost. Úvahy nad zdravím zaměstnanců vyžadují širší perspektivu.

Množství času stráveného v pracovním prostředí a kolektivní motivační faktory mohou v podpoře zdraví každého z nás hrát vznamnou roli.

Když mluvíme o zdraví, myslíme tím…

Prospívání Vašich pracovníků na tělesné, psychické, emoční a sociální úrovni.
,, Na zdraví podporujícím a psychologicky bezpečném pracovišti mají lidé na všech úrovních společnou vizi a závazek k podpoře všech dimenzí zdraví. Pracovní nároky jsou realistické tak, aby vyvažovaly potřeby zaměstnanců a zaměstnavatele, a nepředstavovaly nepřiměřené riziko pro zdraví jednotlivců. Pracovníci se na pracovišti cítí dobře, mohou otevřeně a bez obav hovořit o svých pocitech a potřebách, aniž by se báli odmítnutí, postihů, kritiky nebo nepochopení. Podpůrná kultura respektu a porozumění je samozřejmou součástí.“

Co platí ve světě, ne vždy platí v České republice.

Naše postupy vychází ze světových guidlinů, evidence-based postupů a mezinárodní metodiky pro tvorbu programů podporující zdraví zaměstnanců.
 
S vědomím kulturní odlišnosti, míry otevřenosti k tématu a potřeb českých podniků jsme optimalizovali doporučení do českého podnikatelského prostředí. 

Námi vytvořené Health&Thriving Standardy jsou aplikovatelné do organizací bez ohledu na jejich velikost, oblast podnikání a specifičnost pracovníků.

KOMPONENTY WELLNESOVÝCH PROGRAMŮ

MĚŘÍCÍ A SCREENINGOVÉ AKTIVITY
Zdravotní stav
Zdravotní rizika
Chování podporující zdraví

PREVENTIVNÍ INTERVENCE
Life – style management
Stress management
Disease Management
Resiliency Management

AKTIVITY A BENEFITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
Zdraví / nemoc
Strava / fyzická aktivita
Duševní zdraví
Vztahy na pracovišti / komunikace
Pracovní prostředí

KOMPONENTY WELLNESOVÝCH PROGRAMŮ

MĚŘÍCÍ A SCREENINGOVÉ AKTIVITY
Zdravotní stav
Zdravotní rizika
Chování podporující zdraví

PREVENTIVNÍ INTERVENCE
Life – style management
Stress management
Disease Management
Resiliency Management

AKTIVITY A BENEFITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
Zdraví / nemoc
Strava / fyzická aktivita
Duševní zdraví
Vztahy na pracovišti / komunikace
Pracovní prostředí

Intervence realizujeme na několika úrovních…

Z praxe máme ozkoušené, že zapojení vedení a podpora vedení je pro úspěch programů zdraví klíčová.

PSP MODEL – politika, systém, prostředí

Health&Thriving Standardy 

Standardy Zdravého a Prosperujícího pracoviště tvoří základ spolupráce v péči o Vaše zaměstnance.

Návrh a zavádění programů zdraví na pracoviště je proces.

Naše doporučení pro Vaše další kroky vychází z: 

1. Podrobné situační analýzy na Vašem pracovišti.

2. Identifikace Vašich potřeb a potřeb Vašich zaměstnanců.

3. Přihlédnutí na specifičnost Vašeho prostředí, náplně práce a zaměření.

4. Identifikací nejvíce rizikových faktorů pro Vaše podnikání.

5. Doporučíme nejvhodnější strategii pro podporu zdraví Vašich pracovníků.

Návrhy řešení vytváříme na míru Vaší organizaci s ohledem na Vaše kapacity, prostředky a procesy.

Potkejme se na osobní schůzce.

Upřímný zájem o pracovníky a přesvědčení o hodnotě lidského kapitálu pro společnost, je prvním krokem k úspěšným aktivitám v oblasti zdraví.

Chcete se blíže seznámit s naším přístupem? 
Sjednejte si s námi schůzku zdarma.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin