Balicky-cs

Health Management Program

Health Management Program Pokročilá služba Najměte si vlastního dočasného Interim Chief Health and Well-being Officera pro Vaši prosperitu.   Kompletní vlastnictví agendy Zdravého pracoviště pro společnosti bez potřebných interních kapacit. Komplexní balíček intervencí (individuálních, environmentálních, organizačních), které řeší psychosociální rizika a bezpečnost na pracovišti, včetně školení manažerů a vedoucích pracovníků s přímou odpovědností vůči vedení. […]

Health Management Program Read More »

Data Collection and Measurement Program

Data Collection and Measurement Program Pokročilá služba Získejte odborný přehled o tom, co měřit v otázce zdraví a pohody.   Identifikace a implementace validních metrik na míru společnosti s ohledem na počet zaměstnanců, dostupnost dat, zdrojů dostupných pro hodnocení programu management zdraví v sedmi oblastech: finanční metriky, dopad na zdraví, účast, spokojenost, organizační podpora, produktivita

Data Collection and Measurement Program Read More »

Employee Health Empowerment Balíček

Employee Health Empowerment Balíček Startovací služba Zvyšte dlouhodobou odolnost Vašich pracovníků.   Praktický nácvik pozitivních strategií zvládání stresu pro zaměstnance s cílem zvýšit odolnost vůči stresu, včas odhalit příznaky psychických problémů a osvojit si zásady péče o duševní zdraví na pracovišti – v kanceláři i na home office.   Zaměřeno na: pracovníky   Cíle:  Zlepšení

Employee Health Empowerment Balíček Read More »

Leadership Balíček

Leadership Balíček Startovací služba Buďte lídrem, který ví, jak pečovat o pohodu a zdraví sebe i svých pracovníků   Praktický rozvoj manažerů a leaderů v rámci pozitivního a proaktivního vedení v oblasti duševního zdraví a každodenní práce se zaměstnanci včetně identifikace varovných signálů a způsobu komunikace v zátěži.   Zaměřeno na: leadeři a manažeři  

Leadership Balíček Read More »

Workshop Health and Thriving Workplace 

Workshop Health and Thriving Workplace  Pilotní startovací služba Získejte správné naladění na Zdravé pracovní prostředí také u Vás.   Pozitivní a motivační workshop, který představí smysluplné aspekty zdravého pracovního prostředí s osvědčenými postupy k jeho dosažení.    Zaměřeno na: firemní kulturu a podporu vedení   Cíle:  Zlepšení povědomí a zvýšení zájmu o téma zdraví a

Workshop Health and Thriving Workplace  Read More »

Health Assessment Projekt

Health Assessment Projekt Pilotní startovací služba Získejte kvalifikovaný přehled o aktuálním zdraví, rizicích a výzvách Vaší společnosti.   Odborná situační analýza postavení organizace s ohledem na rizika související se zdravím (tělesným, duševním) v rámci bezpečnosti práce, posouzení existujících wellnesových programů a potenciálu jejich ne/efektivity, a spokojenosti s prací pracovníků.    Zaměřeno na: organizaci   Cíle: 

Health Assessment Projekt Read More »

Solverwp- WordPress Theme and Plugin