Na čem programy zdraví a pohody často selhávají?

Zdroj: Autor fotografie Rui Dias

Nejprve je třeba definovat, co znamená neúspěch programu zdraví a pohody. Nedosáhne-li program svých vytyčených cílů, můžeme říci, že neuspěl.

Například by se dalo říci, že firemní wellness program je neúspěšný, pokud nedosáhne svých vytyčených cílů snížení nákladů na zdravotní péči a zlepšení zdraví zaměstnanců. Pokud by však takový program měl stanovený cíl zlepšit pracovní morálku zaměstnanců a tohoto cíle by dosáhnul, už bychom mluvili o úspěchu. Úspěch nebo selhání programu jsou tedy jasně definované stanovenými cíli programu.

Jaké jsou tedy časté důvody selhání programu zdraví a pohody na pracovišti?

 • Příliš složité programy

Abyste se vyhnuli selhání, Vás firemní program na podporu zdraví a pohody by měl být jednoduchý a snadno proveditelný. Je třeba odstranit veškeré bariéry, které by zaměstnanci mohli mít. Registrace na aktivity by měla být co nejsnadnější, přihlásit se na biometrické testování by mělo být tak snadné, aby ho zvládlo dokončit i dítě, a v tomto duchu by se měly nést veškeré kroky nutné k účasti na programu. Všechny programy by měly být dostupné online jak z počítače, tak z mobilu. Dobám, kdy bylo potřeba se zapisovat na list papíru, abyste se mohli účastnit nějaké wellness aktivity, už dávno odzvonilo. Máte-li možnost využít k těmto účelům aplikace, tím lépe.

 

 • Motivace „bičem“ místo „cukrem“

Některé firmy selhaly z důvodu špatného nastavení programu:

 1. Vnutili program svým zaměstnancům, aniž by brali v potaz jejich návrhy a skutečné potřeby.

 2. Informace o existenci programu se k zaměstnancům dostaly až ve chvíli, kdy se program spouštěl, tedy pozdě.

 3. Používali spíše metodu trestu („biče“) nežli odměn („cukru“). Například tím, že trestali nebo pokutovali „špatné“ chování místo pozitivního odměňování a podpory toho správného chování, čímž ve výsledku oslabili pracovní morálku.

 

Změnit naše chování a návyky je jedna z nejtěžších věcí, které jako lidé můžeme udělat. A proto ke změnám životního stylu a návyků musíme jako lidé být správně motivováni.

 

 • Využití současných zaměstnanců k vytvoření a spuštění programu zdraví a pohody

Mnoho malých podniků se rozhodne poprosit HR o sestavení wellness programu. Tento přístup má své výhody i nevýhody. Většinou však vede k neúspěchu, protože pro stávající zaměstnance s primárně jinou agendou je to nadměrná zátěž nad rámec jejich standardních povinností, a často končí zanedbáním přístupu a zásadních kroků k úspěšnému fungování programu.

 

1. Výhody tohoto přístupu:

 

 • Využití pracovní síly, kterou už máte k dispozici.

 • Nemusíte najímat externí společnost.

 • Na mnoha pracovištích se najde někdo, kdo tento projekt bude chtít vést.

 • Budete mít kompletní kontrolu nad všemi aspekty programu.

 

2. Nevýhody:

 

 • Enormní zátěž na stávající zaměstnance, kteří program povedou.

 • Stávající zaměstnanci budou potřebovat speciální tréninky a certifikace v oblasti změn chování.

 • Stávající zaměstnanci se budou učit za pochodu metodou pokus-omyl (externí firma už má představu o tom, co musí úspěšný program obsahovat, jak nastavit adekvátní cíle a jaké zvolit metriky).

 • Potřeba vytvořit webovou platformu pro wellness program.

 • Wellness programy vedené interně často mívají nižší účast.

 • Je třeba zajistit, aby byl program v souladu s právem a předpisy.

 

 • Nedostatečná podpora vedení (leadershipu)

Když se zavádí program zdraví a pohody, je třeba mít silnou podporu ve vedení firmy. Nejen proto, že jakmile se program zavede, neměl by se už rušit, ale i proto, že když je leadership velmi aktivní při zavádění programu (účastní se týmových aktivit, kampaní, jsou zapojení do vyhodnocování), bývá program o to úspěšnější.

 

 • Neúspěch při tvorbě prostředí, které podporuje zdraví

Není až takový problém začít praktikovat aktivity podporující zdraví. Mnoho firem však bojuje s tím, jak takové zvyky dlouhodobě udržet.

 

 • Odměňování za nevhodné věci

Odměny, které jako zaměstnavatel svým zaměstnancům nabízíte, by měly podporovat pravidelné cvičení, zdravé stravování a nekuřáctví. Například prosté vyplnění hodnocení zdravotních rizik není jednou z věcí, které by měly být odměňovány.

 

 • Představa, že statický wellness portál bude plnit funkci programu zdraví a pohody

Wellness portál, na kterém je užitečný obsah ohledně podpory zdraví, který si zaměstnanci mohou prohlédnout, je sice velmi užitečnou věcí, ovšem sám o sobě nemůže plnit funkci plnohodnotného wellness programu. Přestavte si někoho, kdo žije zdravě. Pravidelně cvičí, zdravě jí, nekouří, má pod kontrolou stres a svoji váhu a nejspíš má i zdravý poměr mezi prací a volným časem. Žádný z těchto aspektů se však neděje online. Všechna tato zdravá rozhodnutí tento zdravý člověk dělá dnes a denně a většinou je při tom off-line. Proto nejde jen o webové stránky s tipy, ale o celý koncept, který aktivně pomáhá při každodenním rozhodování.

 

Programy na podporu zdraví a pohody by se měly snažit zahrnout tyto čtyři aspekty:

 

 1. Vzdělávat a vytvářet povědomí;

 2. Motivovat;

 3. Poskytnout zdravé nástroje a dovednosti;

 4. Vytvářet zdravou firemní kulturu a vytvářet vzájemnou podporu.

 

 • Nedostatečná komunikace v rámci firemního wellness programu směrem k zaměstnancům

V dnešní době o naši pozornost bojuje spousta věcí, a proto je třeba program komunikovat různými způsoby, a to hned několikrát. Interní PR programů, včetně vlastního brandingu pro celou wellnessovou iniciativu na pracovišti (názvu, loga,…), musí být samozřejmou součástí.

 

 • Nezahrnutí manželů/manželek nebo partnerů/partnerek

Většina lidí svůj volný čas tráví s partnery nebo přáteli a zahrnutí těchto důležitých lidí v životech Vašich zaměstnanců do programu zdraví a pohody může mít velký úspěch. Snažíte-li se totiž změnit své životní návyky a žít zdravě, podpora Vašeho protějšku bude velmi důležitá. A proto je vhodné stejné benefity nabídnout i protějškům Vašich zaměstnanců.

 • Absence týmu, koordinátorů a wellness zástupců

Každý úspěšný program má wellness zástupce, jimiž jsou vybraní zaměstnanci. Tím, že zapojíte zaměstnance do tvorby wellness programu, získají pocit, že program je jejich a není to jen soubor aktivit, které na ně „uvalil“ management. Zástupci z řad zaměstnanců také mohou velmi úspěšně komunikovat aspekty programu ostatním zaměstnancům.

 

 • Nedostatečná integrace programu zdraví a pohody do firmy

Aby byl program úspěšný, je třeba, aby byl nedílnou součástí kultury Vaší firmy. Jde-li o iniciativu, která nebude plně integrovaná do fungování Vaší firmy a bude jen tak nezávisle „stát opodál“, stane se nedůležitou a zbytnou součástí firmy.

 

 • Vnímání programu zdraví a pohody jako „výhody“ spíše než jako nezbytné součásti odměňování zaměstnanců

Je-li Vaším cílem skutečně motivovat zaměstnance k pozitivní změně a dlouhodobě se starat o jejich zdraví, a tudíž i o jejich výkonnost, je nezbytné vnímat wellness program jako nedílnou součást odměňování zaměstnanců. Nejde přeci jen o malou „výhodu“ nebo krátkodobý bonus, který za pár měsíců už nemusí být k dispozici. S touto myšlenkou je třeba přistupovat k tvorbě a zavedení wellness programu pro jeho celkový úspěch.

 

 • Nedostatečný marketing wellness programu

Aby byl Váš program u zaměstnanců úspěšný, je třeba:

 

 1. Motivovat zaměstnance k zapojení tím, že jim nabídnete řešení jejich problému („Chci být jednou aktivní babička, která bude moci trávit kvalitní čas se svými vnoučaty.“; „Nechci mít cukrovku.“; „Chci se cítit dobře.“).

 2. Nabídněte jako odměnu něco, co má určitou hodnotu (nižší váha, nižší potřeba léků, méně stresu, atd).

 3. Nezapomeňte na výzvu k akci (zaregistruj se, přihlas se, zapoj se také).

 

 • Nemožnost dosáhnout perfektních výsledků při snaze, aby velká skupina zaměstnanců snížila svoji váhu

Téměř všechny programy zdraví a pohody mají tento nedostatek. Epidemie obezity je způsobena mnoha sociokulturními faktory a pomoci zaměstnancům se snižováním váhy bývá poměrně složité. Stejně tak jako omezování kouření nebo alkoholu. Na tuhle nevýhodu je ale třeba koukat se s nadhledem a uvědomit si, že je velká pravděpodobnost, že kdyby wellness programy neexistovaly, byly by problémy se zvyšující se váhou mnohem větší.

 

Ať už se pustíte do tvorby programů zdraví a pohody s externí firmou nebo v rámci Vaší firmy, věříme, že náš souhrn Vám dá ty podstatné informace, které potřebujete k tomu, aby byl zrovna ten Vás program tím úspěšným.

Zdroje:

 1. ALDANA, Steve (2023). The 7 Best Reasons to Have a Wellness Program in 2023 [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/reasons-to-have-a-wellness-program-benefits-of-wellness/>.

 2. ALDANA, Steve (2023). Why Offer a Worksite Wellness Program? 2023 Updated [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/why-offer-a-wellness-program/>.

 3. ALDANA, Steve (2023). How to Start a Wellness Program for Employees [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2023/04/10/how-to-start-a-wellness-program-for-employees/>.

 4. ALDANA, Steve (2023). Wellness Company: Why Every Company Must Become One Now [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/03/16/wellness-company/>.

 5. ALDANA, Steve (2023). How to Design Wellness Programs that Are Successful in 2023 [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/design-wellness-programs-successful/>.

 6. ALDANA, Steve (2023). 14 Reasons Many Corporate Health and Wellness Programs Fail in 2023 [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/corporate-health-and-wellness-programs/>.

 7. ALDANA, Steve (2023). 6 Strategies for Successful Wellness with Remote Workers in 2023 [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2021/03/16/wellness-remote-workers/>.

 8. JURKOVIČOVÁ, Kateřina a spol. (2023). Data o zdraví [online; cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: < https://www.dataozdravi.cz>.

 9. Obrázek: Autor fotografie Rui Dias Dostupné z WWW: < https://www.pexels.com/cs-cz/foto/zdravy-lide-pole-stromy-1472887/>.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin