Několik typů na zdraví prospěšné cíle pro Vaše zaměstnance ve firmě

Zdroj: Autorky fotografie CoWomen

Nastavit si nové osobní i pracovní cíle, by nemělo být vázané ani na konec roku, ani na začátek roku nového. Je možné si je stanovit kdykoliv. Lidé si běžně stanovují různá předsevzetí, nicméně předsevzetí jsou formou ideálních přání, které mnohdy nekopírují pravý stav věcí, situací, možností, i když mnoho odhodlání jistě mají. Co ale není tak běžné, je nastavování předsevzetí pro Vaše pracovní prostředí. Jen si představte, jak produktivní může Vaše firma být, když se zaměříte na vytváření příjemného pracovního prostředí.

 

Pojďme si představit 7 originálních předsevzetí, které můžete jako firma zvážit, a které budou mít nejen na Vás jistě velmi pozitivní vliv.

1. mezení času stráveného před obrazovkou

Je pravda, že je velmi složité takové předsevzetí jako firma přijmout, zvlášť, je-li podstatou práce ve firmě práce s počítačem. E-maily, excely a virtuální meetingy jsou velmi častou náplní práce, obzvlášť tomu tak bylo i v průběhu pandemie a následky cítíme doteď.

Je ale důležité si uvědomit, že sezení není pro naše zdraví dobré. Dokonce můžete zaslechnout větu „sezení je jako nové kouření“ a není daleko od pravdy. Ukázalo se, že je mnohem efektivnější podporovat zaměstnance v omezení času u obrazovky, než propagovat oblíbené: Vstaň a trochu se projdi. Pokud jsou totiž zaměstnanci podporováni v omezování času u obrazovky, mnohem častěji vstanou od počítače a zajdou jisté věci řešit osobně. Což ve výsledku vede k méně nedorozuměním, nárůstu produktivity, efektivitě a lepšímu soustředění díky odpočinku od zpracovávání informací, vyšší fyzické aktivitě a pohybu, snížení výskytu potíží spojených s nedostatkem pohybu a zlepšení pracovních vztahů díky sociálním interakcím.

Nemáte-li firemní kampaň, která by tento cíl podporovala, můžete přimět vedoucí pracovníky, aby omezení času před obrazovkami podporovali individuálně.

2. Ranní rituály

Když ráno vstanete a ve spěchu utíkáte hned do práce a jdete hned plnit své povinnosti, budete mít rozhodně jiný prožitek než někdo, kdo si nastaví ranní rituály, které mu zpříjemňují den. Mezi rituály může patřit ranní cvičení, jóga, meditace, psaní deníku, čtení nebo cokoliv jiného.

 

Jaké jsou benefity ranních rituálů?

 

 • Zdravější metabolismus;

 • Zlepšení mindfulness (neboli dovednosti být si vědomi toho, co se odehrává v našem těle a co vnímají naše smysly);

 • Snížený stres;

 • Větší efektivita;

 • Lepší soustředění a komunikace.

 

Jako firma můžete zaměstnance při dosahování tohoto předsevzetí podpořit posunutím začátku pracovní doby, informováním o tom, jaké lekce se v okolí nacházejí nebo finančním příspěvkem na tyto aktivity.

3. Pravidelné měsíční společné aktivity v týmu

Asi všichni z praxe známe, jak hodně dokáže nálada na pracovišti a vztahy mezi zaměstnanci zlepšit nebo naopak zhoršit pracovní prostředí. Zaměstnance nemůžete nutit, aby se měli rádi, nebo aby tvořili skutečná přátelství. Ale můžete vytvořit přívětivé prostředí a podmínky pro to, aby se dobře poznali i v situacích, které nutně nesouvisejí s prací.

Naplánujte si každý měsíc společnou aktivitu pro celou firmu, oddělení nebo tým. Zjistěte si, o jaké aktivity Vaši zaměstnanci stojí a nebojte se zapojit i rodiny nebo přátele.

 

Příklady:

 • Letní grilovačky;;

 • Sváteční večeře i s rodinnými členy;

 • Bowling;

 • Pronajmutí kinosálu pro soukromé promítání;

 • Návštěva místního bazénu společně s dětmi;

 • Hospodské kvízy.

4. Prostory pro meditaci a relaxaci

Čím dál častěji se můžeme setkat s tím, že firmy vytvářejí speciální místa na pracovištích, kde zaměstnanci mohou v poklidu meditovat nebo relaxovat. Dle Forbes má meditace na pracovišti mnoho benefitů, mezi něž patří působení proti vyhoření a stresu, zlepšení paměti a pozornosti nebo dokonce zvýšení soucitu s ostatními.

5. Pracovní schůzky za chůze

Sedavý způsob života je spojený s mnoha onemocněními jako je cukrovka, onemocnění srdce a obezita. Pokud to počet účastníků a povaha meetingu dovolují, přimějte vedoucí pracovníky, aby motivovali ostatní ke schůzkám konaným za chůze. Přispějete nejen ke zdravějšímu životnímu stylu svých zaměstnanců, ale i ke zlepšení jejich pozornosti a jasnému myšlení.

6. Společné čtení knih

Tento nápad lze pojmout dvěma způsoby. Buď mohou celé týmy nebo oddělení společně číst knihy k osobnímu rozvoji nebo k osvojení nových dovedností. Nebo můžete podpořit zaměstnance, aby si vedli svůj klub a v něm probírali knihy dle svých preferencí. A pokud z Vašich zaměstnanců o knižní klub nikdo nestojí, můžete mít alespoň malou knihovnu, ze které si zaměstnanci mohou půjčovat knížky o různých tématech. Udělejte malou anketu a zeptejte se svých zaměstnanců, co by je nejvíce zajímalo.

7. Využití nových wellness benefitů

Pokud už máte wellness program a s novým rokem Vás čekají změny v tomto programu, ujistěte se, že Vaši zaměstnanci o nich mají dostatek informací, aby své benefity mohli naplno využít. Maximalizujte užitek z již aktivních benefitů, aby se ve výsledku nestaly jen zbytečnými náklady. Můžete třeba uspořádat společný oběd, na kterém všechny benefity představíte. Využijte i pracovních e-mailů nebo textových zpráv, kterými benefity zaměstnancům připomenete.

Zdroje:

 1. DVOŘÁK, Michal a spol. (2024). Co je to mindfulness? [online; cit. 2024-01-10]. Dostupné z WWW: <https://mindfulness.med.muni.cz/clanky/co-je-to-mindfulness-a-jak-zacit>

 2. ALDANA, Steve (2023). 7 Unique New Years Resolutions for Your Company and Employees [online; cit. 2024-01-10]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2023/01/25/7-unique-new-years-resolutions-for-your-company-and-employees-5/>

 3. ALDANA, Steve (2023) How to Improve Mental Health in the Workplace [online; cit. 2024-01-12]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/11/10/improve-mental-health-workplace/>

 4. ALDANA, Steve (2023) How Wellness Programs Help Prevent Chronic Diseases for Employees [online; cit. 2024-01-12]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2023/06/26/how-wellness-programs-help-prevent-chronic-diseases-for-employees/>

 5. ALDANA, Steve (2023) 7 Important Reasons to Offer Employee Well-Being at Work [online; cit. 2024-01-12]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/employee-well-being-at-work/>

 6. Obrázek: Autorky fotografie CoWomen. Dostupné z WWW: https://www.pexels.com/photo/women-wearing-coats-2041004/

Solverwp- WordPress Theme and Plugin