Jaké jsou benefity programů zdraví a pohody pro pracovníky?

Zdroj: Autor fotografie Andres Ayrton

Proč wellness programy vůbec nabízet?

Jsou-li programy zdraví a pohody ve firmě správně nastavené, motivují zaměstnance k lepším výkonům, dávají jim ty správné nástroje, aby byli co nejefektivnější, a především je učí ty správné návyky, ze kterých mohou čerpat nejen v pracovní, ale i v osobní oblasti po dlouhá léta.

1. Programy zdraví a pohody ve firmě zlepšují návyky zaměstnanců a podporují zdravé chování.

Jak zlepšíte well-being svých zaměstnanců? Nezbytnou součástí každého dobrého well-being programu je změna chování zaměstnanců k lepšímu. Zdravé návyky pak vedou ke snižování zdravotních rizik, a to vede ke snížení výskytu chronických onemocnění. A snižování výskytu chronických onemocnění u Vašich zaměstnanců vede ke snížení nákladů spojených se zdravotní péčí. Téměř každý dokáže změnit své návyky na několik dní nebo týdnů. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je však dokázat takové návyky udržovat po dobu několika let, a ideálně napořád.

2. Programy zdraví a pohody snižují zdravotní rizika

Zvýšená hladina krevního cukru, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak bývají často způsobeny špatnými stravovacími návyky a nedostatkem pohybu. Stravovací návyky a cvičení jsou typem chování, které lze ovlivnit. Změníte-li svoje stravování, začnete se hýbat a vyhnete se tabáku, přinese Vám to pozitivní výsledky.

 

Zaměstnanci stráví přibližně třetinu života v práci, a proto pracovní prostředí hraje velkou roli při prevenci vzniku chronických onemocnění. Zavedením aktivit jako jsou pravidelné zdravotní screeningy, fitness programy, workshopy na zvládání stresu, vzdělávací programy v oblasti výživy a další mohou firmy podpořit své zaměstnance při volení těch správných životních návyků. Mají-li zaměstnanci program zdraví a pohody a naučí se proaktivně pečovat o své zdraví, mají následkem toho menší výskyt chronických onemocnění. Mezi chronická onemocnění, která nejčastěji ohrožují zaměstnance po celém světě, patří kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes, chronická respirační onemocnění, obezita (a ačkoliv obezita jako taková není nemoc, je to významný rizikový faktor pro rozvoj jiných onemocnění, jako nemoci srdce, cukrovka nebo určité typy rakoviny), duševní onemocnění (deprese, úzkosti, bipolární poruchy).

A jak přesně zvyky, které máme na pracovišti, a náš životní styl ovlivňují vývoj chronických onemocnění?

Je nutné si uvědomit, že ačkoliv zvyky, které máme na pracovišti, stejně jako náš životní styl mohou přispívat k rozvoji chronických onemocnění, vliv má rovněž genetická predispozice a další sociální vlivy.

 

Zde jsou faktory, které nás na pracovišti ovlivňují:

 

 • Kardiovaskulární onemocnění

 

 • Sedavý životní styl a nedostatek fyzické aktivity

 • Špatné stravovací návyky

 • Chronický stres

 

Prevence:

 • Zavedení výzev podporujících fyzickou aktivitu nebo fitness programy, které podporují cvičení (např. týmové výzvy, soutěže v počtu ušlých kroků, lekce cvičení na pracovišti).

 • Rovněž se doporučuje vzdělávání v oblasti výživy a podpoření zdravých stravovacích návyků (kurzy vaření ze zdravých potravin, nastavení správné velikosti porcí).

 • Pro zvládání stresu je vhodné zaměstnancům nabídnout strategie pro zvládání stresu (meditace mindfulness, relaxační techniky, flexibilní práce, přestávky při práci na odpočinek).

 • Můžete zaměstnancům také nabídnout programy, které je podpoří při přestávání s kouřením.

 

 • Rakovina

 

 • Vystavení karcinogenům a chemikáliím v pracovním prostředí (výroba, laboratoře, stavby).

 • Nezdravé stravovací návyky, včetně nadměrné konzumace průmyslově zpracovaných potravin a nedostatku ovoce a zeleniny.

 • Sedavý životní styl a nedostatek fyzické aktivity.

 • Vysoká míra vystavení ultrafialovému záření (slunečnímu či umělému) – například zaměstnání vyžadující hodně času venku.

 

Prevence:

 • Podpora při udržování zdravé tělesné hmotnosti – např. zdravé stravovací programy.

 • Podpora fyzické aktivity.

 • Vyhýbání se tabáku – programy a zdroje informací pro přestávání s kouřením.

 • Vyhýbání se nadměrné konzumaci alkoholu.

 • Kvalitní ochrana před slunečním zářením – programy a edukace.

 • Edukace ohledně důležitosti pravidelného absolvování screeningů pro včasné odhalení nemocí.

 

 • Diabetes

 

 • Špatné stravovací návyky (průmyslově zpracované potraviny a slazené nápoje).

 • Sedavý životní styl a nedostatek fyzické aktivity.

 • Obezita nebo nadváha.

 • Chronický stres a nedostatečná schopnost zvládat stres.

 

Prevence:

 • Komplexní programy, na adaptaci životního stylu – zdravé stravování a dostatečná fyzická aktivita (vyvážená strava, kontrola velikosti porcí, cvičební programy, fitness výzvy, přístup do zařízení, kde lze provozovat cvičení).

 • Zdroje informací pro zaměstnance, kteří již mají diabetes nebo mají vysoké riziko vzniku diabetu – ohledně monitorování krevního cukru, správného použití léků, přizpůsobení stravy jejich potřebám.

 • Pravidelné zdravotní kontroly, které včas odhalí diabetes.

 

 • Chronická respirační onemocnění

 

 • Vystavení respiračním rizikům (znečištěné ovzduší, prach, chemikálie).

 • Špatná kvalita ovzduší na pracovišti (staré budovy bez kvalitních vzduchových systémů/klimatizace, pracoviště ve městech s vysokou mírou znečištění vzduchu).

 

Prevence:

 • Naprostou samozřejmostí je nekuřácké pracovní prostředí.

 • Programy pro podporu při přestávání s kouřením.

 • Kontrola kvality vzduchu na pracovišti – vedoucí wellness programů mohou spolupracovat s experty při hodnocení kvality vzduchu na pracovišti.

 

 • Obezita

 

 • Nezdravé stravovací návyky včetně vysokého kalorického příjmu, nadměrné konzumace tučných a slazených potravin, veliké porce.

 • Sedavý životní styl a nedostatek fyzické aktivity.

 • Špatné spánkové návyky nebo nedostatečný odpočinek.

 • Pracovní stres, který vede k tzv. stress-eatingu neboli nadměrné konzumaci jídla pro zahnání stresu.

 

Prevence

 • Pro prevenci obezity je potřeba přijmout komplexní přístup, který zahrnuje zdravé stravování, dostatečnou fyzickou aktivitu a emoční pohodu zaměstnanců.

 • Programy mohou pomoci zaměstnancům s kontrolou velikosti porcí, plánováním jednotlivých jídel a vyváženým poměrem živin.

 • Konzultace mohou zaměstnancům nastavit udržitelné cíle a návyky a odpovědět na problémy, které leží pod povrchem a jsou spouštěči určitých stravovacích návyků.

 

 • Duševní onemocnění a psychické problémy

 

 • Vysoká míra pracovního stresu.

 • Nedostatečná rovnováha mezi pracovním a osobním životem (tzv. work-life balance).

 • Šikana nebo obtěžování na pracovišti.

 • Nejistota práce.

 • Dlouhé směny a nedostatek odpočinku a relaxace (neustálé služební cesty atd.).

 

Prevence:

 • Připravujte programy zaměřené na zvládání stresu.

 • Nastavujte Vašich zaměstnancům realistické pracovní cíle.

 • Plánujte zaměstnancům aktivity, při kterých se zasmějí.

 • Připravte vaše vedoucí zaměstnance na rozpoznávání znaků, které znamenají krizi duševního zdraví.

 • Mějte vyhrazený čas u Vašich zaměstnanců z oddělení lidských zdrojů, kteří tento čas mohou trávit podporou zaměstnanců, kteří to aktuálně potřebují.

 • Učte zaměstnance techniky pro redukci stresu.

 • Vytvářejte podporující pracovní prostředí.

 • Dbejte na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem (iniciativy na podporu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, flexibilní pracovní doba a místo, podpora dovolených, firemní kultura, která podporuje čas pro sebe a péči o sebe).

 • Podporujte bezpečné pracovní prostředí, v němž se nebude vyskytovat šikana nebo obtěžování (nastavení jasných postupů při nahlašování a řešení těchto případů).

 • Nestabilita a nejistota práce mohou ovlivňovat motivaci zaměstnanců (doporučuje se nastavení jasných komunikačních kanálů, možnosti vyvíjet kariéru, transparentnost ohledně směřování firmy, aby se tyto strachy rozptýlily, jasná poselství ohledně duševního zdraví).

 • Podporujte cvičení nebo procházky během pracovního dne.

 • Pořádejte meditace, učte zaměstnance meditaci mindfulness a důležitost ranních rituálů.

3. Programy zdraví a pohody snižují náklady spojené se zdravotní péčí

Schopnost programu zlepšovat zdraví zaměstnanců je přímo úměrná efektivitě programu. Zajít si občas na oběd a dozvědět se u toho něco o zdravém stravování nebo absolvovat biometrický screening jsou sice jedny z kroků, samy o sobě však ukazatele zdraví nikam daleko neposunou. Srozumitelné a efektivní programy dokážou snížit náklady na zdravotní péči. Pravděpodobně úspory, které jsou přímou příčinou účasti na programu budou vyšší než cena samotného programu.

Každých 25 Kč investovaných do programů zdraví a pohody na pracovišti má návratnost až 100 Kč.

4. Programy zdraví a pohody zvyšují produktivitu

Nízká produktivita se dá definovat jako situace, kdy zaměstnanec sice je fyzicky v práci, ale nepracuje. Tento typ nízké produktivity se jmenuje „presenteismus“. Předpokládá se, že náklad spojený s presenteismem je 2 až 3krát větší než přímé náklady na zdravotní péči. Nízká produktivita může být způsobena mnoha faktory; zaměstnanci například nemusí vědět, jak správně používat vybavení, mohou být rušeni jinými zaměstnanci, mohou být unavení nebo trávit čas na sociálních sítích. Jedna z hlavních příčin presenteismu je však špatné zdraví. Špatné zdravotní návyky jako kouření, špatné stravování a nedostatek pravidelného cvičení jdou ruku v ruce s vysokou mírou presenteismu. Nezdravý životní styl může vést k výraznému poklesu produktivně stráveného času v práci.

5. Programy zdraví a pohody mohou snížit absenteismus

Programy zdraví a pohody mají schopnost zlepšovat zdraví zaměstnanců a tím snižovat jejich absence v práci. Pracoviště s kvalitními programy mohou snížit absenteismus z těchto důvodů:

 

 1. Zaměstnanci s dobrými zdravotními návyky mají nižší absentérství.

 2. Zaměstnanci, kteří dokážou adaptivně zvládat svůj stres, mají nižší absentérství.

 3. Zaměstnanci se zdravým krevním tlakem, se zdravou hladinou cholesterolu a glukózy v krvi mají nižší absentérství.

 4. Zaměstnanci, kteří nemají nadváhu, mají nižší absentérství.

 

Dalším důležitým důvodem, proč jsou tyto programy tak efektivní při snižování absencí zaměstnanců je i to, že zvyšují pracovní morálku a dobře motivovaný zaměstnanec s vysokou pracovní morálkou bude pravděpodobně méně chybět v práci.

6. Programy zdraví a pohody dokážou oslovit a přilákat nové zaměstnance při náboru, a pomoci s jejich udržením

Většinu zaměstnanců samozřejmě při náboru zajímá, jaké benefity pro ně potenciální zaměstnavatel připravil. Máte-li kvalitní program podpory zdraví a pohody, můžete tím uchazeče přetáhnout na svoji stranu. Stejné je to s retencí zaměstnanců. Záleží-li Vám na jejich zdraví a pohodě, zaměstnanci to ocení a pravděpodobně Vám budou věrnější.

Zaměstnanci jsou velmi důležitým aktivem firmy. Když zaměstnavatel dává svým zaměstnancům najevo, že si jich váži, že jsou pro něj důležití a že si přeje, aby u něj zůstali dlouhodobě, cítí se zaměstnanec oceňován a vítán jako důležitý člen organizace. Takoví zaměstnanci pak ve firmě zpravidla dlouho vydrží.

7. Programy zdraví a pohody tvoří a udržují vysokou pracovní morálku

Zvýšení pracovní morálky u firem, které mají programy wellness se sice těžko kvantifikuje, ale je to významný faktor, který přispívá k úspěchu firmy. Když totiž zaměstnancům nabídnete takový program, dáváte jim tím najevo, že je respektujete, věříte jim, a že Vám záleží na tom, aby byli v životě úspěšní. Když zaměstnanci mají možnost být kreativní, samostatně řešit potíže, cítit se bezpečně a cítit se oceňovaní, mají možnost budovat si své sebevědomí a dosahovat svých osobních cílů, tak to přirozeně zvyšuje jejich pracovní morálku. Zaměstnanci jsou šťastní, pokud mají pod kontrolou své životy a své zdraví.

 

Toto je jeden z nejsilnějších důvodů proč mít wellnessové programy. Buďme chvilku realističtí a přiznejme si, že Vašim zaměstnancům je upřímně jedno, jestli vy ušetříte na nákladech za zdravotní péči. O co se ale zajímají, je jejich vlastní životní štěstí. Nezajímá je produktivita nebo potíže s absenteismem. Zajímají se o to, aby měli naplňující práci, která je bude bavit a nebude mít neblahý dopad na jejich tělesné a duševní zdraví.

 

Wellnessový program pomůže Vašim zaměstnancům dosáhnout všech jejich potřeb. A když jsou jejich fyzické, sociální a emoční potřeby naplněny, zvyšuje se jejich produktivita, péče o zákazníky je excelentní, problémy se jim snadno řeší a lidé jsou i mnohem kreativnější. Rádi do práce docházejí, oceňují svého zaměstnavatele, lépe spolupracují s ostatními a mají vysokou pracovní morálku.

Zdroje:

 1. DVOŘÁK, Michal a spol. (2024). Co je to mindfulness? [online; cit. 2024-01-10]. Dostupné z WWW: <https://mindfulness.med.muni.cz/clanky/co-je-to-mindfulness-a-jak-zacit>

 2. ALDANA, Steve (2023). 7 Unique New Years Resolutions for Your Company and Employees [online; cit. 2024-01-10]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2023/01/25/7-unique-new-years-resolutions-for-your-company-and-employees-5/>

 3. ALDANA, Steve (2023) How to Improve Mental Health in the Workplace [online; cit. 2024-01-12]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/11/10/improve-mental-health-workplace/>

 4. ALDANA, Steve (2023) How Wellness Programs Help Prevent Chronic Diseases for Employees [online; cit. 2024-01-12]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2023/06/26/how-wellness-programs-help-prevent-chronic-diseases-for-employees/>

 5. ALDANA, Steve (2023) 7 Important Reasons to Offer Employee Well-Being at Work [online; cit. 2024-01-12]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/employee-well-being-at-work/>

 6. Obrázek: Autor fotografie Andres Ayrton Dostupné z WWW: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/zdravy-zena-apple-cukr-6551415/

Solverwp- WordPress Theme and Plugin