Co je potřeba udělat, než se pustíte do tvorby programu zdraví a pohody?

Zdroj: Autor/ka fotografie: Pew Nguyen

Jak již už dobře víte, Vaše pracovní prostředí má významný potenciál ovlivňovat zdraví Vašich zaměstnanců. Správně navržený program přináší spoustu výhod, mezi něž patří snížení absencí zaměstnanců, zvýšená produktivita, lepší pozice Vaší firmy na pracovním trhu při náboru a udržování zaměstnanců, zlepšení pracovní morálky a mnohé další.

Připravte se, že navrhnutí a tvorba kvalitního programu zdraví a pohody může být časově náročná. A jaké jsou kroky, ještě před tím, než se pustíte do tvorby takového programu?

 

1. Krok číslo 1 – Ujasněte si, kolik Vašich financí a jiných zdrojů chcete do programu věnovat(standardně v přepočtu měsíční / roční částky na zaměstnance).

Při plánování rozpočtu pro program zdraví a pohody, zvažte následující parametry:

 

 1. Zjistěte, jestli jsou Vaši zaměstnanci ochotni zaplatit jednorázový nebo pravidelný příspěvek v rámci své účasti na vybraných wellness programech (kvůli představě o částečném / plně dotovaném přístupu zaměstnavatele).

 2. Sbírejte data z klinických studií od univerzit, z vědeckých pracovišť, statistického úřadu a nemocnic, nebo odborných externích poskytovatelů péče o zaměstnance. Tím získáte užitečné statistiky a informace ohledně dopadů programů zdraví a pohody, tím pádem představu o potenciálu benefitu pro Vás.

 3. Máte-li partnerského poskytovatele zdravotnických služeb, zjistěte, jestli v některém ze svých plánů proplácejí některé zdravotní benefity, které byste mohli využít pro své zaměstnance).

 4. Vytvořte si alternativní plán, v němž se náklady na programy zdraví a pohody mohou snižovat zapojením zaměstnanců například skrze dobrovolnické aktivity nebo jinou formu spoluúčasti.

 

2. Krok číslo 2 – Zjistěte, jaké potíže se zdravím a pohodou se Vašich zaměstnanců nejčastěji týkají, a co konkrétně v oblasti nejen zdraví a pohody, ale celkového pracovního well-beingu trápí Vaše zaměstnance (psychosociální / pracovní stres, napětí na pracovišti, problémy s komunikací, kolegiální neshody, jiné formy nespokojenosti) skrze ověřené dotazníky, průzkumy, focus-groups nebo interview se zaměstnanci (součástí našeho THRIVEE balíčku Leadership programů zdraví a pohody).

 

3. Krok číslo 3 – Zajistěte podporu managementu a finanční podporu programu. Bez aktivní a dlouhodobé podpory vedení nemá žádný wellnessový program dlouhodobou šanci na úspěch, ani přes existenci dílčích motivovaných iniciátorů a představitelů jednotlivých úseků (například firemního psychologa, BOZP pracovníka atd). Jedná se o klíčový krok; zapojení vedení do programu může mít výrazný vliv na chování všech zaměstnanců ve firmě. Nemusí to znamenat, že vrcholový manažer musí uběhnout maraton, aby šel příkladem svým podřízeným. Je ale důležité, aby šel příkladem při dodržování zdravého životního stylu, aby absolvoval pravidelné zdravotní prohlídky a aby se účastnil akcí, které společnost v oblasti pohody a zdraví zaměstnanců organizuje.

 

Vedení musí získat jasnou představu o tom, jaký přínos bude program zdraví a pohody představovat a jak bude skrze něj možné podporovat ostatní budoucí cíle firmy.

 

Jako firma byste si měli zodpovědět následující otázky, abyste získali představu o efektivitě a účelu programu:

 

 1. Jak bude program přínosný v oblasti marketingu a propagace firmy?

 2. Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé finanční přínosy existence programu zdraví a pohody?

 

4. Krok číslo 4 – Určete si svůj wellness tým složený z různých odborníků napříč managementem (vedoucí HR, pracovník BOZP, ombudsman, užší pracovní skupina), který je zodpovědný za realizaci a implementaci programu na podporu zdraví a pohody zaměstnanců. Do tohoto týmu může být jmenován i majitel firmy nebo vrcholový manažer, aby se na něm podílely všechny úrovně organizace. Wellness tým kromě stanovených cílů v časovém horizontu a na základě dat od zaměstnanců stanoví, na které součásti se program zaměří (spánek, snižování spotřeby alkoholu, omezení kouření, výživové poradenství, udržování zdravé tělesné hmotnosti, psychické zdraví, aktivity snižující stres). Není od věci vytvořit wellness týmu i oficiální název, motto a logo.

Mimo jiné se pak wellness tým může podílet na následujících aktivitách:

 • Zjišťování potřeb zaměstnanců (a to individuálně s jednotlivými zaměstnanci skrze rozhovory).

 • Hodnocení a pravidelné úpravy již existujících programů a aktivit spojených a programem zdraví a pohody.

 • Monitorování, analýza a vedení záznamů o aktivitách podporujících zdraví souvisejících s programem zdraví a pohody.

 • Vytváření plánu propagujícího zdraví, který bude rovněž brát v potaz cíle vize Vašeho podnikání.

 • Sledování pokroku všech zaměstnanců zapojených do programu zdraví a pohody.

 

 • Krok číslo 5 – Strategické je stanovení wellness zástupců z řad zaměstnanců, kteří budou podporovat a usnadňovat implementaci a účast na dílčích programech zdraví a pohody. Stejně jako ambasadorů wellness programů, kteří skrze sdílení svých pozitivních dopadů na jejich zdraví a účastí na programech jdou jiným zaměstnancům příkladem a rozvijí pozitivní otevřenost k účasti. Tento krok může také podpořit kreativitu při tvorbě programu zdraví a pohody.

 

 • Krok číslo 6Vytvořte motivační program (odměny) pro zaměstnance k zapojení se do programů zdraví a pohody. Můžete využít například systém zdravých bodů s příslušnou odměnou za účast na dílčích částech programů, odměnové vouchery / kafeterie za splnění některých kritérií programů, finanční i nefinanční benefity (například lahve na vodu, švihadla, krokoměry a další). Stanovení motivačního systému musí být důkladně promyšlené v návaznosti na cíle programů (pomůžeme Vám s ním v našem THRIVEE balíčku Leadershipu).

 

Krásný příklad motivačního programu lze vidět v Japonsku, kde firma Pilia Inc. zavedla 6 dní dovolené navíc pro nekuřáky – jako kompenzaci pro nekuřáky za čas, který jako jejich kolegové kuřáci nestráví venku při svých kuřáckých pauzách. Je nutné podotknout, že v Japonsku, které je známé tím, že rovnováha mezi prací a volným časem tam není optimální, je takový benefit něčím skutečně výjimečným.

 

 • Krok číslo 7 – Po několika měsíční přípravě programu zdraví a pohody je nesmírně důležité, věnovat pozornost efektivnímu PR programů a strategii interní komunikace a propagace směrem k zaměstnancům formou různých komunikačních kanálů. Je rovněž velmi důležité správně komunikovat vizi, která se s programem zdraví a pohody pojí a transparentně komunikovat, že i vedení má veliký závazek k programu a jeho plnění.

 

 • Krok číslo 8Měřte úspěch programu už od počátku skrze stanovené metriky (účast, spokojenost, zlepšení zdravotních parametrů, HR metrik produktivity a absenteismu, ROI, VOI) a s pomocí Vašich wellness zástupců. Jedině tak budete v dlouhodobém směřování a úpravách programů skutečně efektivní. Tento krok Vám pomůže odůvodnit si existenci programu, vyhodnotit změny v produktivitě Vašich zaměstnanců a sledovat i změny v jejich zdravotním stavu. Pokud je hodnocení provedeno správně, pomáhá zajistit i udržitelnost Vašeho programu. Tuto fázi nepodceňujte. (pomůžeme Vám s ní v našem THRIVEE balíčku Measurement)

 

Věříme, že informace z tohoto článku Vás nasměrují tím správným směrem a že budete mít jasno v tom, co je třeba udělat předtím, než program zdraví a pohody začnete vytvářet. A jak na to, když se rozhodnete program vytvořit?

 

Podívejte se na náš další článek s praktickým návodem.

 

 

 

Zdroje:

 1. ALDANA, Steve (2023). The 7 Best Reasons to Have a Wellness Program in 2023 [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/reasons-to-have-a-wellness-program-benefits-of-wellness/>.

 2. ALDANA, Steve (2023). Wellness Company: Why Every Company Must Become One Now [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/03/16/wellness-company/>.

 3. ALDANA, Steve (2023). How to Start a Wellness Program for Employees [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2023/04/10/how-to-start-a-wellness-program-for-employees/>.

 4. Obrázek: Autor/ka fotografie: Pew Nguyen: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/svetly-lide-hotel-knihy-244133/

 5. Statewide Health Improvement Partnership.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin