Co je wellness, well-being a proč je tak důležité se jimi ve Vaší firmě zabývat?

Zdroj: Andrea Piacquadio

Winston Churchill řekl: „Zdraví občané jsou tím největším aktivem, které může země mít.“ A stejně tak by se dalo říct, že zdraví zaměstnanci jsou tím největším aktivem pro firmu.

Zhruba 7 % populace v Česku trpí depresemi a stavy úzkosti zažívá až polovina zaměstnanců. Stavy vyhoření a nesnesitelné pracovní zátěže zažívá spousta pracovníků.

Dnešní generace zaměstnanců se mnohem více zajímá o své zdraví a duševní pohodu, než generace předchozí. Proč tomu tak je? Možných důvodů je hned několik. Může za to větší míra sedavých zaměstnání, méně času na sportovní aktivity a jiné formy pohybu, větší podíl nezdravé stravy na jídelníčku lidí (tzv. junk food) a neméně důležitým důvodem je i to, že se lidé obecně mnohem více zajímají o témata týkající se zdravého životního stylu a péče o své zdraví.

Zaměstnanci obětují svým firmám mnoho, a právě proto by měly firmy dbát na to, co mohou pro své pracovníky udělat. Je důležité, aby se zaměřovaly na podporu zdraví a spokojenosti zaměstnanců, a tím přispívaly k jejich osobnímu rozvoji a péči o vlastní zdraví. Takový přístup přináší firmám mnoho výhod, včetně možnosti snížit náklady na zdravotní péči, zvýšit produktivitu a ziskovost, omezit fluktuaci zaměstnanců, šetřit čas a peníze, udržovat dobrou pověst na trhu práce a vytvářet atraktivní pracovní podmínky. V podstatě řečeno, investice do zdraví zaměstnanců představuje investici do celkového úspěchu firmy.

 

Aby se zaměstnanec cítil z pohledu zdraví a pohody na pracovišti dobře, musí být nejen fyzicky a psychicky zdravý, ale také se musí cítit v bezpečí, jeho potřeby by měly být naplněny, měl by se cítit dostatečně motivovaný a zapálený do práce. Velmi důležitými aspekty jsou i pozitivní vztahy s kolegy a spokojenost s prací. Zaměstnanci by rovněž měli být podporováni v dosahování svých kariérních cílů a v osobním rozvoji.

Co je vlastně wellness a well-being zaměstnanců ve firmě?

Tato dvě anglická slovíčka se překládají různě, ale zjednodušeně se dají shrnout takto:

 

 

WELLNESS na pracovišti je popsán jako soustava chování/návyků, které by měly být dodržovány pro dosažení zdravějšího životního stylu. Tyto návyky zahrnují například pravidelné cvičení, zdravé stravování a péče o duševní zdraví.

 

 

WELL-BEING na pracovišti není limitován pouze na zdravé návyky, které člověk má při práci, ale zahrnuje i celkový duševní a emocionální stav jedince v souvislosti s jeho prací. Jsou spokojení se svým zaměstnáním? Cítí se, že patří do kolektivu? Mají pocit, že je jejich práce dostatečně ceněná?

 

 

Velmi zjednodušená definice výše zmíněných termínů zní: „Máte-li rád, co děláte každý den v práci“. Tím, že se ve své firmě zaměříte na téma zdraví a pohody na pracovišti, pomůžete svým zaměstnancům zvýšit jejich životní štěstí a naplnění, motivaci, energii, schopnost inovovat, produktivitu, pracovní naplnění, osobní spokojenost a sebevědomí. A ve výsledku tím výrazně prospějete své firmě.

Wellness/Well-being Program, alias Programy zdraví a pohody

Wellness program je program nebo série aktivit a změn pracovních regulí, které podporují zdravé životní návyky na pracovišti. Při tvorbě takových programů je třeba si uvědomit, jakými generacemi je Vaše pracovní síla tvořená. Momentálně pracovní síle dominují mileniálové a ke slovu se dostávají i mladší generace.

 

Mileniálové a mladší generace se budou zaměřovat na následující témata:

 

 • Rovnováha mezi prací a osobním životem;

 • Dostupnost zdravého stravování na pracovišti;

 • Znečišťování životního prostředí;

 • Dostupné bydlení;

 • Změna klimatu.

 

Mileniálové a mladší generace budou pravděpodobně pozitivně vnímat, budete-li při tvorbě programu zdraví a pohody myslet na následující body:

 

 • Zjistěte, které problémy je trápí.

 • Jděte příkladem ve zdravých návycích.

 • Oceňujte jejich práci.

 • Ujistěte se, že program je udržitelný.

 • Dejte jim na výběr z možností, jak udržovat zdravý životní styl.

Jak na to?

Teď už víte, co je wellness, well-being, jak vytvořit firemní program, a proč jsou tato témata ve společnosti tak důležitá. Jaké jsou ale praktické tipy, které můžete dle svých možností aplikovat? Z následujících tipů si můžete vybrat to, co je nejblíže filosofii Vaší firmy, a co je pro Vás také cenově dostupné.

 

 1. Můžete začít tím, že si pro svoji firmu na míru vytvoříte program zdraví a pohody. Měl by obsahovat i témata, která jsou důležitá pro mladší generace. Nutností by mělo být nastavení rovnováhy mezi prací a volným časem. Dalšími tématy, která mohou mladšími generacemi rezonovat jsou i například přistup k ekologii, znečišťování ovzduší, ke změně klimatu a dalším otázkám, které hýbou světem.

 

 1. Dalším krokem by mělo být naučit Vaše zaměstnance, jaké jsou faktory, které mohou negativně ovlivňovat jejich wellness a well-being. Může se jednat o přepracování, špatné stravovací návyky nebo například příliš dlouhé sezení. Možnosti, jak těmto problémům předejít, jsou stanovení fixní doby práce (7-8 hodin), zajištění zdravějšího jídla v kantýně, vyhrazení času na cvičení v rámci pracovního týdne, motivování zaměstnanců k vybírání dovolených a poskytnutí tzv. sick days.

 

 1. Pomozte zaměstnancům navázat vzájemné vztahy. Zaměstnanec, který bude izolován od ostatních, nebude mít možnost sdílet s ostatními zaměstnanci informace o tématech, které souvisejí s well-being, a wellness a nebude tedy mít příležitost aplikovat rady a zkušenosti ostatních sám na sebe. Aby mohli zaměstnanci navázat vztahy, musejí se především cítit komfortně. Můžete jim navazování vztahů usnadnit třeba zorganizováním skupinových diskuzí o tématech týkajících se zdraví a pohody. Rovněž je důležité znát silné a slabé stránky Vašich zaměstnanců, udržovat pozitivní „vibe“ na pracovišti, aktivně oceňovat práci, kterou Vaši zaměstnanci odvádějí a nešetřit chválou a komplimenty.

 

 1. Pokud již nemáte, vytvořte profily Vaší firmy na sociálních sítích (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Pinterest anebo můžete objevovat další). Vaši zaměstnanci mohou tyto platformy aktivně začít využívat ke vzájemnému sdílení tipů v oblasti zdraví a pohody na pracovišti. Mohou vytvářet výzvy a vzájemně se motivovat k prolomení špatných návyků. Každý týden můžete sdílet se svými zaměstnanci prostřednictvím těchto platforem wellness tipy a inspirovat je k akci a sdílení vlastních tipů.

 

 1. Vyhraďte zaměstnancům čas pro skupinové cvičení. Existuje mnoho variant. Může jít o 5 až 10minutovou přestávku, kdy se zaměstnanci protáhnou, zatancují nebo se mohou jen projít. Můžete třeba využít služeb trenérů z blízkého fitness centra, kteří mohou k Vám do kanceláře dojít a vést 15minutovou lekci cvičení, která se dá zvládnout i u stolu nebo v prostoru kantýny. Oblíbená může být i jóga ráno před prací, společné běhání pro běžecké nadšence a mnohé další. Někteří zaměstnanci preferují spíše individuální způsob aktivit na pracovišti. Proto myslete na individuální i skupinové varianty cvičení.

 2. Zaměstnanci, kteří musí pracovat po dobu delší než 8 hodin, mohou mít možnost dát si tzv. „power nap“ neboli krátký spánek pro nabití energie. Ideální spánek pro dobití energie by měl mít mezi 20 až 30 minutami. Při delším spánku člověk přechází do dalších spánkových cyklů a mohl by se po probuzení naopak cítit hůř. Po krátkém spánku se prokazatelně zvyšuje soustředění, snižuje stres, zaměstnanci poté budou více trpěliví a prospěje i zdraví jejich srdcí. A i když Vaši zaměstnanci zrovna neusnou, čas v tichosti se sebou za poslechu relaxační hudby se zavřenýma očima může být osvěžující mentální sprchou.

 

 1. Můžete v prostorech Vaší firmy vytvořit nástěnku věnovanou tématu wellness a well-being. Na ní můžete vystavit například tipy na okolní fitness centra, obchody se zdravou výživou či kontakty na kvalitní osobní trenéry či výživové poradce. Neměly by chybět ani zajímavé letáčky, informační tabule o wellness týmu na pracovišti a další.

 

 1. Další možností, jak nasměrovat zaměstnance k péči o své zdraví, je poskytnutí fitness zařízení(hodinky, krokoměry a jim podobné) zapojí-li se aktivně do Vámi připraveného wellness programu. Můžete podporovat nošení vlastních zařízení na pracovišti. Zaměstnanci si tak mohou sledovat tep, počet ušlých kroků, uraženou vzdálenost, vystoupaná patra a mnohé další. Ne každý je tomuto kroku nakloněný. Při správném vedení a motivaci je možné získat k těmto zařízením pozitivní přístup.

 

 1. Můžete najmout konzultanta, odborníka v oboru zdraví a pohody, který Vám pomůže vylepšovat Váš wellness program a v něm se zaměřit na aspekty, které jsou pro Vaši firmu a Vaše zaměstnance klíčové. Externí pracovník, tzv. Interim Chief Health and Well-being Officer, má z povahy distance mezi ním a Vaší firmou cennou možnost vnímat chod, faktory a způsob fungování na pracovišti objektivně. Dávejte ovšem pozor, abyste se vždy radili se zkušenými odborníky.

 

 1. Poskytněte Vašim zaměstnancům možnost relaxace při masáži vsedě na masážní židli. Dle Vašich možností můžete zaměstnancům tuto aktivitu zařídit jednou či dvakrát do měsíce, stačí na ni vyhradit prostor ve Vaší kanceláři. Ergonomie jako součást programů zdraví a pohody tvoří nedílnou složku, na kterou by se nemělo zapomínat. K relaxaci a odpočinku dále slouží odpočinkové místnosti, klidové zóny.

 

 1. Zaveďte tzv. „dny laskavostí“. Můžete si vymyslet vlastní formu, jak takové dny uchopit. Zaměstnanci, kteří se budou chtít dobrovolně zúčastnit, si například mohou tajně vylosovat jména kolegů, kterým v průběhu následujícího týdne projeví laskavost (například jim uvaří kávu, vezmou je na oběd, pomůžou s náročným pracovním úkolem, připraví pro ně na stůl svačinu, donesou květiny, sladkost nebo napíšou promyšlený dopis, v němž uznají jejich práci). Podpora kolegiálních vztahů a všímavosti směrem k sobě a druhým patří do dílčích well-beingových aktivit.

 

 1. Pracovní schůzky můžete ozvláštnit tím, že je přesunete mimo kancelář, ideálně ven, dovoluje-li to počasí. Můžete jít do blízkého parku, při schůzce v menším počtu se lze projít. Můžete zajít na brunch, na kávu do kavárny a podobně. Jen pozor, aby prostředí bylo dostatečně klidné, aby Vaše zaměstnance nevyrušovalo od práce.

 2. Udělejte v kanceláři „kreativní koutek“. Můžete svým zaměstnancům pomoci ulevit si od stresu a podpořit tvorbu vzájemných vztahů, a usnadnit jim spolupráci tím, že jim připravíte různé kreativní činnosti. Může to být pár omalovánek, plátno s barvami, lepení, tvoření z barevných papírů a nálepek, korálků. Možností je mnoho. Můžete tyto činnosti i propojit s přípravou oslav různých svátků – Valentýn, Velikonoce, Vánoce a další.

 

 1. Pro Vaše zaměstnance si také můžete připravit malé soutěže o dárkové poukázky třeba do oblíbené kavárny nebo v rámci kafeterie. Mějte také v záloze nějaké možnosti pro ty, kteří kávu nepijí.

 

 1. Pro zlepšení well-being Vašich zaměstnanců můžete zavést semináře o well-being. Dále můžete připravit „mindfulness“ a meditační lekce, vedené buď profesionálem nebo skrze aplikaci.

 

 1. Vaši zaměstnanci mohou těžit i ze seminářů zaměřených na finance s tipy, jak si správně tvořit rozpočet, přistupovat k úsporám a dluhům. Ale také se v rámci finančního zdraví připravovat na rodičovskou dovolenou, odchod do důchodu, které produkty čerpat a s jakým nastavením.

 

 1. Dávejte Vašim zaměstnancům pravidelně (ideálně každý týden) vědět skrze e-mail, jaké prostředky mají k dispozici, aby mohli neustále zlepšovat své zdraví a pohodu. Do týdenních updatů a firemních newsletterů můžete přidat novinky z oblasti well-being, tipy, co mohou udělat hned teď, aby se cítili lépe a kontakt v případě, že se potřebují na někoho obrátit, hrozí-li jim vyhoření nebo další potíže.

 

 1. Dalšími možnostmi, kterým je možné se věnovat jsou:

 

 1. Optimální výživa;

 2. Time-management neboli organizace pracovního času;

 3. Stress management neboli způsoby, jak naložit se stresujícími faktory v práci;

 4. Pitný režim;

 5. Budování sebevědomí.

 

Budování zdraví a pohody Vašich zaměstnanců je nikdy nekončící prací. Chcete-li mít produktivní zaměstnance, je třeba o ně kvalitně pečovat a svůj přístup k tomuto tématu neustále zlepšovat a aktualizovat.

 

S výše uvedenými tipy Vám to jistě půjde jako na drátkách.

Zdroje:

 1. IVITERA a.s. (2021). Well-being pro zaměstnance: Už jste o něm slyšeli? [online; cit. 2023-10-26]. Dostupné z WWW: <https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/well-being-pro-zamestnance-uz-jste-o-nem-slyseli-id-4002971>.

 2. ALDANA, Steve (2023). 10 ways to promote health and wellness topics for employees in 2023 [online; cit. 2023-10-26]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/03/15/health-and-wellness-topics/>.

 3. ALDANA, Steve (2023). 9 workplace well-being activities to skyrocket employee productivity [online; cit. 2023-10-26]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/03/10/workplace-well-being-activities/>.

 4. ALDANA, Steve (2023). What is wellness? With no wellness program definition it’s everything [online; cit. 2023-10-26]. Dostupné z WWW:<https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/what-is-wellness-program-definition/>.

 5. ALDANA, Steve (2023). What is workplace wellness? A complete guide for 2023 [online; cit. 2023-10-26]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/03/18/workplace-wellness/>.

 6. COHEN, Jamie (2022). Inclusivity and Spirituality: Reflecting on Lifestyle Medicine Approaches at HERO Forum 2022 [online; cit. 2023-10-26]. Dostupné z WWW: <https://hero-health.org/blog/nclusivity-and-spirituality-reflecting-on-lifestyle-medicine-approaches-at-hero-forum-2022-by-jamie-cohen/>.

 7. Obrázek 1: Autor fotografie Andrea Piacquadio. Dostupné z WWW: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/muz-osoba-pracovni-stul-notebook-840996/

 8. Obrázek 2: Autor fotografie Tirachard Kumtanom. Dostupné z WWW: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/moda-osoba-zena-relaxace-347135/

Solverwp- WordPress Theme and Plugin